מדיניות אסדרת מקצועות הסייבר במדינת ישראל על פי מטה הסייבר הלאומי

מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פרסם לאחרונה מסמך מדיניות שעניינו הסדרת מקצועות הגנת הסייבר בישראל במטרה להבטיח את הרמה המקצועית, המהימנות והאתיקה של הגורמים העוסקים בתחום. לפי האמור במסמך, הצורך בפרסומו נובע מהעובדה כי כיום מועסקים בארגונים שונים במשק אנשי מקצוע במגוון דיסציפלינות של תחום הגנת הסייבר, עם שונות גבוהה ברמתם המקצועית, וללא ודאות באשר לעמידתם של אלה בסטנדרטים מקצועיים שיאפשרו לארגונים להתמודד כנדרש עם איומי ואירועי סייבר – אירועים שבשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בשכיחותם ובחומרתם.

רישום
WhatsApp שלחו לנו הודעת ווטאספ - מענה מיידי!